มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช -- (ค.ศ. 1995) (Uniform Title)

รูปแบบที่ต้องการ: ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช -- (ค.ศ. 1995)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544