มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. -- สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. -- สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ.

ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติไม่ใช่หน่วยงาน แต่สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติเป็นชื่อหน่วยงาน กรณีจัดทำโดยด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ให้ลงที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ต้องระบุหน่วยงานย่อย

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544