มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กกุธภัณฑ์

กกุธภัณฑ์ -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: กกุธภัณฑ์ -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์.
  • เครื่องราชกกุธภัณฑ์.
  • พระราชลัญจกร.
  • เครื่องราชูปโภค.
  • เครื่องสูง.
  • เครื่องแสดงสัญลักษณ์กษัตรย์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544