มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.

วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • วไลพร ภวภูตานนท์.
  • วไลพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.
  • ศุภกร์ลักขิ์กมณลี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544