มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์,

เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, -- ค.ศ. 1899-1961 -- การวิจารณ์และการตีความหมาย. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, -- ค.ศ. 1899-1961 -- การวิจารณ์และการตีความหมาย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544