มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย.

กฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: กฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กฎหมายลำดับรอง.
  • กฎหมายลูก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544