มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ด่านซ้าย (เลย)

ด่านซ้าย (เลย) -- ความเป็นอยู่และประเพณี (Geographic Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ด่านซ้าย (เลย) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ผีตาโขน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544