มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. -- คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. -- คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544