มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

พระดุษฎี เมธงฺกุโร. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระดุษฎี เมธงฺกุโร.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พระดุษฎี เมธังกุโร.
  • สุธา ธรรมชาติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544