มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ภูมิพลอดุลยเดช,

ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระฯ, -- 2470-2559 -- ผลงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระฯ, -- 2470-2559 -- ผลงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455