มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ความขัดแย้งทางสังคม

ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้) (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544