มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เพ็ญสุภา ใจอินทร์.

เพ็ญสุภา ใจอินทร์. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เพ็ญสุภา ใจอินทร์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เพ็ญสุภา สุขคตะ.
  • เพ็ญ ภัคตะ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544