มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การประชุมวิชาการสู่ทศวรรษใหม่แห่งสังคมสารสนเทศ : ไอทีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การประชุมวิชาการสู่ทศวรรษใหม่แห่งสังคมสารสนเทศ : ไอทีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -- (2540 : -- กรุงเทพฯ) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การประชุมวิชาการสู่ทศวรรษใหม่แห่งสังคมสารสนเทศ : ไอทีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -- (2540 : -- กรุงเทพฯ)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544