มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ -- (ครั้งที่ 2 : -- 2547) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ -- (ครั้งที่ 2 : -- 2547)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544