มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • หัวเรื่องเริ่มแรก: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544