มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ -- การศึกษาเฉพาะกรณี. (Geographic Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สหรัฐอเมริกา -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544