มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • นโยบายสาธารณสุข

นโยบายสาธารณสุข -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: นโยบายสาธารณสุข -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข.
  • แผนพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย.
  • แผนพัฒนาการสาธารณสุข.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544