มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ -- การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ . (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ -- การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ .

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544