มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สุเมธ ตันติเวชกุล,

สุเมธ ตันติเวชกุล, -- 2482- -- วาทศิลป์. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สุเมธ ตันติเวชกุล, -- 2482- -- วาทศิลป์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544