มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เจมาห์ อิสลามิยาห์ (องค์การ)

เจมาห์ อิสลามิยาห์ (องค์การ) (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เจมาห์ อิสลามิยาห์ (องค์การ)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ญามาอะห์ อิสลามิยาห์ (องค์การ)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544