มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บดินทรเดชา (สิงห์),

บดินทรเดชา (สิงห์), -- เจ้าพระยา, -- 2320-2392. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: บดินทรเดชา (สิงห์), -- เจ้าพระยา, -- 2320-2392.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สิงห์ สิงหเสนี, 2320-2392.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544