มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์,

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, -- 2486- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, -- 2486-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์, 2486-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544