มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ชวนะ ภวกานันท์.

ชวนะ ภวกานันท์. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ชวนะ ภวกานันท์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ชวนะ มหิทธิชาติกุล-ภวกานันท์.

โทร. ถามแล้ว ใช้เป็นทางการ ภวกานันท์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544