มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สนั่น เกตุทัต,

สนั่น เกตุทัต, -- 2458-2548. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สนั่น เกตุทัต, -- 2458-2548.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544