มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • จีน-แจ็คคิวส์, เจ. เดนนิส.

จีน-แจ็คคิวส์, เจ. เดนนิส. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: จีน-แจ็คคิวส์, เจ. เดนนิส.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Jean-Jacques, J. Dennis.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544