มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • วรรณา สวัสดิ์ศรี,

วรรณา สวัสดิ์ศรี, -- 2484- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: วรรณา สวัสดิ์ศรี, -- 2484-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • วรรณา ทรรปนานนท์.
  • ศรีดาวเรือง.
  • สายวนา.
  • ว.ณ. สองแคว.
  • วรรณา ณ สองแคว.
  • ดาริกา ปาริชาติ.
  • สร้อยแสงแดง.
  • ศรีแสนดาว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544