มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. -- ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. -- ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางและสวัสดิการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544