มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • China.

China. -- People's Liberation Army. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: China. -- People's Liberation Army.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun.
  • China. Chinese People’s Liberation Army.
  • China. Chinese Red Army.
  • Chinese People’s Liberation Army.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544