มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • Prasat Preah Vihear (Cambodia)

Prasat Preah Vihear (Cambodia) (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: Prasat Preah Vihear (Cambodia)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Temple of Preah Vihear.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544