มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์

สัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ -- (2549 : -- เชียงใหม่) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ -- (2549 : -- เชียงใหม่)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544