มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
 • การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ

รายการ Meeting Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 1

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 517989

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20130925151550.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 070515|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency:
 • Transcribing agency:

111 00 - HEADING--MEETING NAME

 • Meeting name or jurisdiction name as entry element: การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ
 • Number of part/section/meeting: (ครั้งที่ 1 :
 • Date of meeting: 2550 :
 • Location of meeting: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544