มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สถาบันพระปกเกล้า.

สถาบันพระปกเกล้า. -- การประชุมวิชาการ -- (ครั้งที่ 8 : -- 2549 : -- กรุงเทพฯ) (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สถาบันพระปกเกล้า. -- การประชุมวิชาการ -- (ครั้งที่ 8 : -- 2549 : -- กรุงเทพฯ)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544