มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การไถ่ถอน (กฎหมาย)

การไถ่ถอน (กฎหมาย) -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การไถ่ถอน (กฎหมาย) -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544