มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี.

อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ, เจ้าฟ้าหญิง.
  • พลอยแกมเพชร.
  • อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ เจนเซน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544