มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กรมประมง.

กรมประมง. -- กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กรมประมง. -- กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กรมประมง. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544