มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การบริหารส่วนตำบล

การบริหารส่วนตำบล -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การบริหารส่วนตำบล -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • คณะกรรมการสภาตำบล ไทย.
  • คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ไทย.
  • คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล.
  • สภาตำบล ไทย.
  • สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไทย.
  • องค์การบริหารส่วนตำบล ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544