มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระไพศาล วิสาโล,

พระไพศาล วิสาโล, -- 2500- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระไพศาล วิสาโล, -- 2500-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544