มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. -- คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. -- คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544