มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ปราสาทเขาพระวิหาร.

ปราสาทเขาพระวิหาร. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ปราสาทเขาพระวิหาร.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เขาพระวิหาร (กัมพูชา)
  • Prasat Prĕah Vihéar (Cambodia)

ชื่อปราสาทในภาษาเขมร "เปรี๊ยะวิเฮียร"

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544