มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • จิตร ภูมิศักดิ์,

จิตร ภูมิศักดิ์, -- 2473-2509. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: จิตร ภูมิศักดิ์, -- 2473-2509.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ทีปกร.
  • ศรีนาคร.
  • ศิลป์ พิทักษ์ชน.
  • สมชาย ปรีชาเจริญ.
  • สมสมัย ศรีศูทรพรรณ.
  • สิทธิ ศรีสยาม.
  • อุดมทัศน์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544