มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ธานิศ เกศวพิทักษ์.

รายการ Personal Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 2

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 54083

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20130925145358.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 960624|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

100 0# - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455