มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ศรีธรรมาธิเบศร (จิตร),

ศรีธรรมาธิเบศร (จิตร), -- เจ้าพระยา, -- 2428-2519. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ศรีธรรมาธิเบศร (จิตร), -- เจ้าพระยา, -- 2428-2519.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • จิตร ณ สงขลา, 2428-2519.
  • จินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตร), พระยา, 2428-2519.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544