มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ทวีป วรดิลก,

ทวีป วรดิลก, -- 2471-2548. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ทวีป วรดิลก, -- 2471-2548.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ทวีปวร.
  • เทอด ประชาธรรม.
  • วรางค์ วายุรัตน์.
  • รุจ รังสิมา.
  • กฤษณ์ วรางกูร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544