มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ศาลรัฐธรรมนูญ (องค์การ)

รายการ Corporate Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 8

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 546123

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20130925151709.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 080828|| aznnnbab| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

110 00 - HEADING--CORPORATE NAME

  • Corporate name or jurisdiction name as entry element: ศาลรัฐธรรมนูญ (องค์การ)

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

  • Corporate name or jurisdiction name as entry element: คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ.

680 ## - PUBLIC GENERAL NOTE

  • Explanatory text: คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรพิเศษที่ทำหน้าที่วินิจฉัยบทกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยที่กำหนดให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจำนวน 8 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2489 2492 2495 2511 2517 2521 2534 และ 2549 สำหรับศาลรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งขึ้นในรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2540 และ 2550 โดยมี องค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (9 คน) เป็นผู้พิจารณาวินิฉัยคดีัรัฐธรรมนูญ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544