มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. -- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. -- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544