มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์.

เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สื่อออนไลน์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544