มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เมืองหลวง

เมืองหลวง -- พม่า. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: เมืองหลวง -- พม่า.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544