มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บูร์ดิเยอ, ปิแยร์,

บูร์ดิเยอ, ปิแยร์, -- ค.ศ. 1930-2002. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: บูร์ดิเยอ, ปิแยร์, -- ค.ศ. 1930-2002.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Bourdieu, Pierre, 1930-2002.
  • บูร์ดิเยอ, ปิแอร์.
  • บูร์ดิเออ, ปิแอร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544