มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อนุสัญญาแรงงานทางทะเล

อนุสัญญาแรงงานทางทะเล -- (ค.ศ. 2006) (Uniform Title)

รูปแบบที่ต้องการ: อนุสัญญาแรงงานทางทะเล -- (ค.ศ. 2006)

Maritime Labour Convention 2006

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544