มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ -- (ครั้งที่ 13 : -- 2551 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ -- (ครั้งที่ 13 : -- 2551 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544